هوموس

هوموس یا کمپوست

هوموس یا کمپوست را به بقایای تجزیه شده گیاهان و جانوران یا با نام ” گیاه خاک” می گویند.

 هوموس (گیاه خاک) چیست؟

به بقایای تجزیه شده گیاهان و جانوران هوموس یا ” گیاه خاک” می گویند.

هوموس یا گیاه خاک، مواد متخلخل، اسفنجی و تیره رنگی است که بخش مهمی از مواد آلی خاک و در لايه هاي بالايي خاک افق خاک که تيره است، تشکيل مي شود. خود هوموس به رنگ قهوه اي تيره تا سياه است. این گیاه خاک سبب تیرگی می‌شود علاوه بر این آب و هوا و مواد غذایی را به خاک و ریشه درختان و میوه ها می‌رساند. مقدار گیاه خاک در کشتزارها،‌ باغها و باغچه ها، زیاد و برعکس در خاک‌های بیابانی بسیار کم است.

هوموس یا کمپوست چیست؟
هوموس یا کمپوست چیست؟

مواد آلی موجود در خاک، باعث ذخیره رطوبت بیشتر در خاک‌ می شود. چرا که هوموس با ذرات ريز مواد معدني به خوبي مخلوط شده است. حشرات و کرم خاکي در به هم آميختن و تهويه خاک ها نقش بسيار موثري دارند. اين موجودات مسئول ايجاد بخش مهمي از هوموس بوسيله گوارش ناقص خود از مواد آلي هستند.

مزایای استفاده از هوموس یا گیاه خاک 

هوموس فوايد زيادي را براي خاک فراهم مي آورد ، از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره‎ نمود.

  1. توانايي خاک را براي نگهداري و ذخيره رطوبت افزايش ميدهد.
  2. ته نشست مواد حمل شده توسط باد و باران.
  3. منبع مهم مورد نياز تامين کربن و نيتروژن است.
  4. باعث بهبود ساختمان خاک براي رشد گياهان مي شود.