مشاوره کشاورزی تخصصی

مشاوره تخصصی کشاورزی

شرکت رویال کشت با توجه به تعهد اخلاقی، احساس مسئولیت خود و بهره گیری از دانش نوین کشاورزی همیشه در صحنه فعالیت‌های زراعی و باغی حامی کشاورزان ،باغداران کشور و مشتریان گرامی خود بوده است و تلاش کرده است با ارائه خدمات مشاوره کشاورزی تخصصی سهم خود را ادا کند.

انواع خدمات مشاوره کشاورزی رویال کشت

همچنین در زمینه خدمات سمپاشی باغات ،منازل ،ادارات و همچنین عملیات اجرایی از قبیل خدمات هرس و آرایش نهالستان و باغچه ها و در بخش تغذیه کود فضای سبز شما با کود مورد نیاز و مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی مشاوران ما با صبر و حوصله راه کارهایی بر گرفته شده از علم روز کمک شایانی را در جهت نیل به اهداف کشاورزی پایدار و ارگانیک به شما مراجعین عزیز مشاوره کشاورزی کاملاً رایگان خواهند داد.

بر این اساس هر مشکل و مسئله در این راستا را با کارشناسان ما در میان گذاشته و پاسخ اصولی و کاربردی را دریافت نمایید. برای انجام خدمات مشاوره تخصصی کشاورزی با ما تماس بگیرید.