هندوانه گلد بیست – توکیتا

 

نام برند :  توکیتا

Brand : Tokita

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید گلد بیست

Variety :  Watermelon Hybrid Gold 20 F1

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟