هویج دوردونگه – سینجنتا

 

نام برند : سینجنتا

Brand : Syngenta

نام بذر و رقم :  هویج هیبرید دوردونگه اف1

Variety : Carrot Dordonge F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟