گوجه‌فرنگی کیسمات – سیمینس

 

نام برند : سیمینس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  گوجه فرنگی هیبرید کیسمات اف1

Variety : Tomato Hybrid Kismat F1

مبدأ بذر : کشور چین

Origin : China

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟