هندوانه شوگر بیبی – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید شوگر بیبی

Variety : Watermelon Hybrid Sugar Baby F1 

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟