گل‌کلم ایمپریال – نیاگارا

 

نام برند : نیاگارا

Brand : Niagara

نام بذر و رقم : گل کلم استاندارد ایمپریال

Variety : Cauliflower Standard Imperial

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟