هندوانه چارلی (چارلستون) – کانیون

 

نام برند : کانیون

Brand : Canyon

نام بذر و رقم :  هندوانه استاندارد چارلی (چارلستون)

Variety : Watermelon Standard Charlee

مبدأ بذر : کشور ایتالیا

Origin : Italy

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟