هندوانه کریمسون سوییت – آتلانتیس

 

نام برند :  آتلانتیس سیدز

Brand : Atlantis Seeds

نام بذر و رقم :  هندوانه استاندارد  کریمسون سوییت

Variety : Watermelon Standard Crimson Sweet

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟