انواع کپک ها و بیماری های گوجه فرنگی

انواع کپک ها و بیماری های گوجه فرنگی

گوجه فرنگی بیماری های مختلفی دارد که هرکدام به نحوی قابل کنترل هستند، اگر در خانه، باغچه یا زمین کشاورزی خود کشت گوجه انجام داده اید بهتر است به مطالب زیر و مقاله های دیکر جهت شناسایی و کنترل بیماری و آفت ها توجه کنید. آنچه در این مطلب می‌خوانید نمایش انواع بیماری های گوجه فرنگی شانکر …

گوجه فرنگی بیماری های مختلفی دارد که هرکدام به نحوی قابل کنترل هستند، اگر در خانه، باغچه یا زمین کشاورزی خود کشت گوجه انجام داده اید بهتر است به مطالب زیر و مقاله های دیکر جهت شناسایی و کنترل بیماری و آفت ها توجه کنید.

انواع بیماری های گوجه فرنگی

شانکر باکتریایی

وقتی بیماری ایجاد میشود که بذر شما آلوده باشد و یا هنگام هرس کردن و چیدن میوه ها از وسائل و چوب های آلوده به این باکتری استفاده شود.علائم این بیماری عبارت است از:  ایجاد نقاط کوچک و گرد روی میوه، جدا شدن پوست ساقه بیشتر در اطراف ساقه های میوه.

کنترل این باکتری کار سختی نیست،زیرا درواقع باید از بذرهای غیر آلوده استفاده کنید.اما گاهی کار سختی است!

 • میتوان برای از بین بردن باکتریهای بذر ها آنها را با آب داغ خیس کنید.
 • بستری برای کاشت آماده کنید که فاقد بقایای گیاه یا چوب های تجزیه نشده باشد.
 • میتوان از آفت کش هایی مانند مانکوزب،اکسی کلرومس و غیره 10 روز قبل از برداشت گوجه استفاده کنید.

توجه: مواظب باشید به گوجه فرنگی بیمار اصلا و ابدا دست نزنید  چون در این حالت باید دست خود را با محلول TPS  با درصد 10 شستشو دهید.

لکه باکتریایی

عامل بیماری، باکتری Xanthomonas Campestris است. این بیماری بصورت نقاط برجسته و تیره بر روی میوه دیده میشود این لکه ها وقتی میمانند فرورفته و سیاه میشوند. وقتی برگهای خشک و قهوه ای  با لکه های سیاه با حفره زرد روی آن مشاهده کردید مطمئن شوید که سبزی شما بیمار شده است. هوای گرم و مرطوب باعث بیماری میشود.این باکتری در دانه و بقایای خاک تجزیه نشده ی آلوده،زندگی میکند. 11 گونه باکتری در سراسر جهان به عنوان بیماری شناخته شده است.با روش های زیر میتوان بذرها را مدیریت کرد.

 • بذر مقاوم تهیه کنید.
 • اگر متوجه باکتری در بذر شدید آن را با آب داغ یا کلریت کلسیم شستشو دهید.البته مواظب باشید درجه حرارت آب زیاد نباشد زیرا جوانه زنی را کاهش میدهد.
 • بعد از شستشو بذرها را بکارید.
 • بعد از برداشت میوه، ساقه ها و برگ ها باید از بین بروند.
 • مزرعه باید عاری از علف هرز باشد.
 • قبل از شیوع بیماری باکتریایی باید شخم زدن آغاز شود.
 • در آبیاری دقت کنید که میزان پتاسیم،منیزیم،کلسیم،نیتروژن اگرزیاد باشد باعث کاهش مقاومت بذر در برابر این نوع بیماری میشود.
 • آفت کش های مورد استفاده این بیماری عبارتند از مانب،سولفات روی،کوسایدومانب!

 

پژمردگی باکتریایی

علائم این بیماری که توسط باکتری به اسم Ralstonium Solanacearum ایجاد میشود بصورتیست که وقتی ساقه گوجه ها را فشار دهیم ماده ای سفید رنگ از آن بیرون میزند.این باکتری سمی در خاک آلوده، فسیل گیاهان یا علف هرز دیده میشود.با آبیاری و بارون زیاد شیوع پیدا میکند.برای جلوگیری از این بیماری باید از خاک سالم استفاده کنید و یا از کاشت گوجه در آب و هوای مرطوب و گرم بپرهیزید.

 آنتراکنوز

این نوع بیماری توسط قارچ Colletotrichum SPP بوجود می آید. علائم آن بصورت نقطه های تیره و فرورفته روی گوجه فرنگی است که در صورت گسترش قارچ بر روی سطح میوه نقطه ها سیاه رنگ شده و در آخر گوجه پوسیده می شود. این بیماری تا زمانی که میوه نرسیده باشد مشخص نمیشود در واقع بعد از اینکه گوجه ها را برداشت کردید تازه لکه های زرد مایل به قهوه ای به اندازه 3 میلیمتر خودشان را به نمایش میگذارند.

بذر آلوده، بقایای تجزیه نشده، آب آلوده و همچنین هوای بشدت مربوط باعث شیوع این بیماری قارچی باشد.برای جلوگیری از شیوع ای بیماری باید زمانی که به میوه مشکوک شدید از قارچ کش هایی مانند کلروتالونیل،مانب،سولفات روی به طور منظم و دور از رطوبت و البته قبل از برداشت، (به طور دقیقتر از زمان گل دهی گیاه تا میوه دهی) استفاده کنید.

مقدار مواد مغذی و معدنی خاک باید مورد بررسی قرار بگیرد زیرا اگر مقدار آنها بیشتر یا کمتر از حد مجاز باشد میتواند باعث مقاومت یا عدم مقاومت گیاه در برابر عفونت قارچی شود. زمانیکه میوه ها برداشت میشوند تا دوروز نیاز به هوای خنک و محیط خنک دارند. باید در هنگام برداشت دقت کنید که میوه ها آسیب نبینند.

پژمردگی فوزاریومی

قارچ فوزاریوم از بدترین نوع بیماری برای گوجه فرنگی ها میباشد. علائم این بیماری به اینصورت است که برگهای پایینی گیاه که مسن تر هستند زرد و پژمرده شده و کم کم این پژمردگی به خود میوه سرایت میکند. وقتی شیوع بیماری بیشتر و بیشتر شود برگ ها خشک و ریزش آن شروع میشود و در نهایت میوه دهی به حداقل میرسد. بذر آلوده، خاک آلوده یا حتی با هوای آلوده هم این قارچ انتقال می یابد، آلودگی خاک تا چندین سال باقی میماند و به سختی از بین می رود.

انواع کپک های گوجه فرنگی

کپک ها هم نوعی از بیماری گوجه فرنگی ها میباشند. برای نمونه به چند نوع از کپک های گوجه فرنگی اشاره می کنیم.

1.کپک خاکستری

این کپک بوسیله قارچی به اسم Botrytis که باعث سوختگی شکوفه ها و در نهایت از بین رفتن کل میوه و ساقه میشود بوجود می آید. این قارچ ها یا در هوا پراکنده هستند یا در بقایای خاک تجزیه نشده تا مدتها باقی میمانند و از فصلی به فصل دیگر منتقل میشوند.برای مقابله با این کپک باید رطوبت محیط کشت را کاهش داد، میوه آلوده و بقایای میوه را بعد از برداشت از بین ببرید.

2.کپک پودری

بررسی انواع بیماری های گوجه فرنگی
بررسی انواع بیماری های گوجه فرنگی

عامل این کپک میتواند انواع مختلف قارچ ها باشد.(Oidium,Leveillula,Uncinula,… ) کپک پودری لکه های سفید مایل به خاکستری را روی سطوح برگها و قسمت های مختلف میوه ایجاد میکند. آسیب این کپک زمان میبرد و در نهایت باعث از بین رفتن میوه ها میشود.انگلهای اجباری این قارچ ها از سلول های اپیدرمی گیاه تغذیه میکنند.

برای مشاوره در خصوص سمپاشی و از بین بردن آفات کشاورزی مربوط به گوجه فرنگی؛ کارشناسان بخش فروش ما در خدمت شما هستند.