هر آنچه در مورد کود نیتروژن باید بدانید

همه چیز در مورد کود نیتروژنه

کود نیتروژن یکی از عوامل اصلی برای بهبود کشت در غلات است. این نوع کود به دلیل ارزانی و کارایی بسیار در بهبود کشت و دسترسی آسان به آن، در سال های اخیر بسیار مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرد.

کود نیتروژنه چیست؟

کود نیتروژنه، نوعی کود مصنوعی است که حاوی نیتروژن (N) به عنوان عنصر غذایی اصلی می‌باشد. نیتروژن یکی از عناصر مهم برای رشد و توسعه گیاهان است و در فرآیندهای مختلف مربوط به ساختن پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و سایر مرکبات زیستی نقش دارد.

نوع خاک، گونه، شرایط آب و هوایی تاثیر بسزایی در دریافت عناصر مفید برای گیاهان دارد. به همین دلیل امروزه که عناصر غذایی مفید می بایست به خوبی توسط گیاه جذب و مصرف شود. زیرا هزینه های کودهای آلی و شیمیایی سنگین بوده و استفاده نادرست از این کودها باعث افزایش هزینه های تولید و به طبع آن از سود کشاورزان کاسته می شود.

دو گروه اصلی کودهای نیتروژن

 • گروه آلی نیتروژنه
 • گروه شیمیایی نیتروژنه

انواع کودهای شیمیایی نیتروژنه

 • نیترات آمونیوم (25 درصد نیتروژن خالص)
 • سولفات آمونیوم (21 درصد نیتروژن خالص)
 • اوره (46 درصد نیتروژن خالص)

عوامل موثر بر کارایی مصرف نیتروژن

 • مدت استفاده از کود نیتروژنه
 • مقدار کود نیتروژن مصرف شده
 • شرایط اقلیمی محل کاشت مانند میزان بارندگی

نکته: در صورتی که آخرین زمان استفاده از کود در زمان رشد محصول بوده و امکان جذب نیتروژن وجود داشته باشد، می توان بازدهی بالایی از این نوع کود داشت. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده غیر ضروری در زمان رشد رویشی محصول باعث کاهش عملکرد و باروری محصول می شود.

تاثیر کود نیتروژن بر گیاه

 • اسیدهای آمینه
 • پروتئین
 • کلرفیل
 • نوکلئیک اسیدها
 • کوآنزیم ها

کمبود نیتروژن در خاک باعث کمرنگ شدن و زرد شدن گیاه می شود. زرد شدن و کمرنگ شدن از نوک برگ ها،مخصوصا برگ های پایین گیاهان شروع میشود که بعد از آن برگ ها شروع به ریزش می کنند.