انواع کودها در کشاورزی

انواع کودها در کشاورزی

انواع کودها در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در کشاورزی و باغات مزایای خاص خود را دارند و عناصر مورد نیاز گیاهان را به آنها برسانند.

انواع کودها در کشاورزی می‌توانند به دو بخش بزرگ و جامع کود ارگانیک و مصنوعی (کود شیمیایی) تقسیم شوند. کود طبیعی (کود سبز مثل کود ورمی کمپوست) به منظور فراوری کودهای حیوانی حتی تازه در ازای هر 1000 کیلوگرم کود حیوانی مقدار 100 الی 200 کیلوگرم گوگرد را کاملا با هم مخلوط نمایید رعایت نکات و نیز اجرای آن به شرح زیر الزامیست:

  1. کود حیوانی میبایست حداقل 40% رطوبت داشته باشد.
  2. کود حیوانی میبایست حتما بصورت کُپه و یا همان کله قندی روی هم قرار گیرد که شرایط فعالیت باکتریهای موجود در گوگرد و کودهای حیوانی فراهم گردد.
  3. به هیچ وجه روی آن را نپوشانید و مانع تهویه هوا” عمل اکسیداسیون و هوازی و خروج گاز آمونیاک نگردید.
  4. از زمان مخلوط نمودن به مدت 14 روز به هیچ وجه آن را هم نزنید تا باکتریهای گوگرد توام با باکتریهای موجود در کود حیوانی فرآیند تکاملی مربوط به عملیات فراوری خود را کامل نمایند.
  5. با توجه به عدم وجود بارشهای موثر و کارآمد و نیز با توجه به نبود سرما و یخبندان کافی به هیچ وجه کودهای حیوانی فراوری نشده اعم از گرانوله” پلیت مرغی و یا بصورت خرید مستقیم از دامداریها و مرغداری ها که دارای انبوهی از انگلها” قارچها و آلودگیها هستند را وارد خاک باغ ” زراعت ” کشتزارها و گلخانه های خود نمایید که تاوان سنگینی خواهید پرداخت.

کود NPK چیست؟

سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به عنوان عناصر کلیدی در تغذیه گیاهان مطرح شده و ممکن است این سوءتفاهم پیش آید که این عناصر به تنهایی کافی هستند ولی اینطور نیست و حتی کمبود یک عنصر بسیار کم مصرف با وجود فراوانی تمام عناصر دیگر ممکن است به زردی و پژمردگی گیاه منجر شود. بطور کلی صنعت کشاورزی تا حد زیادی به این کود وابسته می باشد تا کمبود مواد غذایی را در گیاهان جبران نماید.

انواع کود npk

  • ماکروالمنت ها (ماکرو) شامل: ازت – فسفر – پتاس – کلسیم – منیزیم
  • میکروالمنت ها (میکرو) شامل : آهن – روی – منگنز – مس – بر–نیکل– مولیبدن

به کود هایی که مجموع عناصر فوق را با هم و به نسبت متناسب دارا باشد اصطلاحا کود کامل یا NPK گفته میشود.

گیاهان بیشتر از هرچیزدیگه به سه عنصر نیتروژن (N) ، فسفر (P) و پتاسیم (K) نیاز دارند.

عملکرد نیتروژن (N) برای گیاه

ازت در اصل به رشد سریع شاخ و برگ کمک میکنه. همچنین در تولید بذر گیاه و افزایش میوه موثره. کمک به فتوسنتز و کیفیت بهتر محصول از مزایای استفاده از نیتروژن است.

عملکرد فسفر (P) برای گیاه

مهمترین عامل در روند صحیح فتوسنتز برای گیاه است. کمک به روند تبدیل انرژی خورشید به انرژی شیمیایی قابل استفاده برای گیاهان. فسفر توانایی گیاه برای مقابله با استرس رو بالا میبره. از دیگر مزیتهای فسفر، ریشه زایی بهتر و زیاد شدن شکوفه در گیاهان رو میتوان نام برد.

عملکرد پتاسیم (K) برای گیاه

به کیفیت میوه و تشکیل پروتئین در میوه کمک میکنه. کاهش بیماریها درگیاه از دیگر فواید پروتئین است. در گیاهان زینتی برای گلدهی و در درختان میوه به درشت شدن میوه و رنگ انداختن میوه کمک میکنه.