کودسوسپانسیون  ترکیب غلیظ  وکاملی است که درصد بالایی از عناصر ماکرو را داشته ، در کنار آن نیاز گیاه به عناصر میکرو را تامین میکند . همچنین حضور آمینواسید ها  موجب تسریع جذب ، تنظیم سوخت و ساز گیاهی، متابولیسم سلولی و افزایش کیفیت محصول می گردد .  میزان مصرف کتوسط این کود : به صورت محلول پاشی ، 200 سی سی در 100 لیتر آب . یه صورت آبیاری ، 3 الی 4 لیتر در هکتار .   AMINO Acid MO B Mn Cu Zn Fe MgO K2O P2Os N عنصر 3 0/0012 0/03 0/08 0/08 0/1 0/15 1/5 20 20 20 درصد حجمی دارد.

این کود حاوی عناصر پرمصرف مورد نیاز گیاهان نظیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم، هر یک با غلظت ۲۰% و همچنین سایر عناصر کم مصرف نظیر بر، مس، آهن، منگنز، مولیدن و روی (به صورت کلات EDTA) به عنوان یک کود کامل و به صورت پودر کریستالی آبی رنگ ارائه می‌گردد. استفاده از این کود موجب رشد اولیه گیاه و افزایش قند، بهبود رنگ و طعم میوه شده و برای درختان میوه، انگور، صیفی جات، سبزیجات، انواع گل و غلات بسیار مناسب می‌باشد

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟