کود گاوی

کود گاوی ارگانیک

دامپروری های بزرگ شکل گرفته برای تولید و تامین مواد لبنی و گوشتی مورد نیاز شهرها، باعت تولید و تجمع مقدار قابل توجه ای فضولات دام ها گردیده است. این امر علاوه بر مشکلاتی که بر سر راه دامپروری ها قرار می دهد، سلامت محیط زیست را هم به خطر انداخته است. بدین منظور امروزه شرکت ها با هوادهی و کمپوست این نوع کود و با انواع روش های مختلف این نوع کود را غنی و ماده ای مفید برای کشاورزی تبدیل می کنند. برای اطلاع بیشتر از نحوه استفاده استفاده از کود گاوی در کشاورزی خود تا پایان همراه ما باشید.

کود گاوی چیست ؟

کود گاوی چیست؟
کود گاوی چیست؟

کود گاوی از باقی مانده فضولات گاو تهیه می گردد که از جمله کودهای دامی مفید در کشاورزی است. به طور کلی کود ارگانیک گاوی مخلوطی از آب و مواد جامد است که قابل تجزیه بوده و درون کود باقی می مانند که از نظر ارزش مواد غذایی به نوع تغذیه دام بستگی دارد. با در نظر گرفتن نوع مواد جامد و خشک و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فضولات و همچنین نوع و مقدار تغذیه و بستر دام می توان کود را به چهار صورت مایع، جامد، نیمه جامد و دوغابی تهیه نمود. کود گاوی پس از تولید به علت وجود بذر علف هرز نباید مورد استفاده قرار بگیرید و نیاز است پس از نگهداری و تجزیه آن ها را خشک و دپو کرد.

کود گاوی مرطوب را در صورتی که دپو کنیم، به علت میزان بالای رطوبت آن و وجود بذر علف هرز محل مناسبی برای ایجاد و رشد باکتری و قارچ ها و عوامل بیماری زاست. در اثر دپو کردن این کود گاز متان، اکسید نیتروژن و آمونیاک به همراه بوی نامطبوعی تولید می شود که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست می گردد. به همین دلیل توصیه می گردد این کود را پس از جمع آوری در محل غیر از دامپروری دپو و خشک نمود.

خشک کردن کود گاوی به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. در روش مستقیم با استفاده از نور خورشید است اما در این روش همچنان آلوده شدن محیط زیست و ایجاد گاز وجود دارد. در روش غیر مستقیم با استفاده از دستکگاه  های خشک تنها نیاز است با بررسی شرایط فیزیکی و شیمیایی کود و اندازه گیری عواملی همچون ضریب هدایت حرارت و میزان چسبندگی و اصطکاک و همچنین ضریب انتشار گرما، اقدام به خشک کردن کود نمود.

 

ویژگی های کود گاوی

ویژگی های کود گاوی
ویژگی های کود گاوی

کود گاوی تولید شده در ابتدا دارای بیش از 80 درصد رطوبت بوده که در صورت دپو کردن آن امکان رشد عوامل بیماری زا افزایش می یابد. این کود مخلوطی از کاه و فضولات گاوی بوده و با توجه به سرعت پایین در تجزیه، افزایش حرارتی رخ نمی دهد. به همین علت این کود با عنوان کود سرد هم شناخته می شود.

کود گاوی نسبت به سایر کود های دامی از بذر علف هرز کمتری برخوردار بوده اما میزان آب موجود در آن نسبت به سایر کودهای دامی بیشتر است. علاوه بر این میزان فسفر و پتاس موجود در کود گاوی کمتر از کود مرغی بوده اما میزان ازت موجود در آن بیشتر می باشد. لازم به ذکر است با توجه به بستر کاهی کود گاوی، سرعت تجزیه این کود نسبت به کود مرغی با بستر خاک اره بیشتر می باشد.

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟