مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

کود سولفات آمونیم

سولفات آمونیوم | Ammonium Sulfate

 NH4)2SO4)

درجه خلوص : %21 ازت، 24% گوگرد

به نام های مختلف دی آمونیوم سولفایت، سولفات هیدروژن آمونیوم معروف است

فرم تجاری: سولفات آمونیوم گرانول – سولفات آمونیوم پودری

سولفات آمونیوم NH4)2SO4) یک نمک غیر آلی با کارایی بسیار زیاد است. مهمترین کاربرد آن تهیه کود شیمیایی است. این ماده شامل ۲۱% نیتروژن به شکل یون آمونیوم مثبت و ۲۴% سولفور به شکل آنیون سولفات است. وجود سولفات در کود برای کاهش pH خاک است. فرآیند عمومی تولید سولفات آمونیوم از واکنش اسید سولفوریک و آمونیاک می‌باشد .

ازت فراوان ترین عنصر موجود در جو می‌باشد و در میان عناصر پر مصرف ترین عنصر بوده که به صورت یونهای نیترات NO3-1 و آمونیوم NH4+1 و اوره CH4N2O از طریق ریشه‌ها جذب و پس از انتقال به برگها در سنتز اسیدهای آمینه دخالت و نهایتاً پروتئین‌ها را ایجاد می نماید.

نیتروژن یکی از مهمترین عناصر و عوامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب در محصولات زراعی و باغی می باشد. این عنصر در گیاهان بالاترین غلظت را داشته و گلوگاه رشد می باشد و نقش مهمی را در افزایش عملکرد دارد به طوری که کمـبود آن بیش از سایر عناصر غذایی عملکرد را محدود می کند.

ازت بخش مهمی از سایر ترکیبات آلی نظیر رنگدانه کلروفیل و کوآنزیم‌ها را تشکیل میدهد. ازت رشد رویشی درخت را تحریک میکند و در صورت مصرف زیاد منجر به ایجاد بافت‌های نرم و افزایش پاجوش و تنه جوش در درخت شده و بر فرآیند تولید محصول اثر معکوس میگذارد.

ازت خاک از دو منبع کودهای آلی و شیمیایی تأمین میگردد. کودهـای حیوانی و کودهای سبز نیترات یک آنیون بسیار محلول است که به وسیله خاک جذب نمی شود و از این رو به راحتی میتواند به طرف ریشه ها حرکت کند و یا بوسیله آبشویی از دسترس گیاه خارج شود. اوره نیز متحرک است و علی رغم جذب آسان میتواند با آبشویی از دسترس خارج شود، اما آمونیوم بار مثبت دارد و مثل سایر کاتیونها جذب ذرات خاک میشود و از این رو تحرک و آبشویی آن محـدود است.

چنانچه خاک قلیایی و با pH  بالا باشد با مصرف کود سولفات آمونیوم تاحدودی pH کاهش می یابد.

سولفات آمونیوم بهترین منبع تأمین ازت و گوگرد برای درختان میوه و آن دسته از محصولات زراعی است که به این عناصر نیاز فراوان دارند. از آنجا که ازت این کود به شکل آمونیوم و گوگرد آن به شکل سولفات است، آمونیوم به صورت تبـادلی به ذرات رس متصل گردیده و کمتر از کـودهای ازته دیگر در خاک شسته می‌شود.

کود اوره در خاک‌های قلیایی و یا آهکی ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود. از جمله افزایش بیشتر قلیائیت و واکنش خاک و همچنین مسمومیت به شوری در خاک شود. در حالی که سولفات آمونیوم برای زمین های قلیایی و آهکی (شرایط خاکی اغلب باغات پسته) مناسب تر است. کود سولفات آمونیوم به خاطر وجود عنصر گوگرد در ترکیب خود و در نتیجه تجزیه آن در خاک و به وجود آمدن سولفوریک اسید و همچنین وجود ازت به فرم آمونیومی، موجب می شود تا میزان قلیائیت خاک کم شده و تأثیر منفی بر محیط زیست نداشته باشد. بنابراین کود سولفات آمونیوم نسبت به سایر کودهای شیمیایی اثرات تخریبی کمتری بر محیط زیست دارد.

مـزایای استفاده از کود سولفات آمونیوم

مـزایای استفاده از سولفات آمونیوم بر سایر کودهای ازته نظیر اوره، دارا بودن ازت آمونیاکی می باشد که این نوع ازت با کمترین مقدار مصرف انرژی توسط گیاه به سرعت جذب و در متابولیسم گیاه به مصرف می رسد. از طرف دیگر همراهی گوگرد به شکل سولفات در این کود به همراه ازت مـوجب تنظیم pH خاک و تسهیل جذب سـایر ریز مغذی های موجود نظــیر آهن، روی، مس و منگنز در خاک می گردد. کشت هایی نظــیر مرکبات، انگور و پسته که به اوره حساس می باشند و استفاده از آن موجب بروز زردی در برگهایشان می شود، با استفاده از سولفات آمونیوم علاوه بر رفع زردی برگهای پیر که به دلیل کاهش ازت خاک می باشد رفع زردی برگهای جوان را نیز که به دلیل کمبود گوگرد می باشد برطرف می سازد.

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟