نهال هلو زعفرانی

نهال هلو زعفرانی  یکی از ارقام درختان هلو میباشد که میوه آن به رنگ قرمز پر رنگ است بافتی نرم دارد و طعمی شیرین دارد . میوه آن در اواخر خرداد ماه میرسد. میوه هلو زعفرانی درشت است مناسب مناطق نمیه گرمسیر است .با توجه به اینکه هلو زعفرانی بسیار حساس به آفاتی از جمله شته خونی و پروانه فری می باشد همچنین بیماری های موزائیک ، برگی در این درختان رایج می باشد . بنابراین نگهداری از این نهال ها باید هوشمندانه و برنامه ریزی شده باشد.

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟