نهال به

نهال میوه به

نهال میوه به اصفهان نهال میوه به اصفهان (Quince) از  درختان تیره گل سرخیان، جزو دسته سیب‌ها که پشت برگ‌هایش کرک‌دار است دارای گوشت خشک و کرکی است که طعمی ترش و تقریباً گس دارد با این حال وقتی به پخته می‌شود بو و طعمی بسیار خوش دارد.

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟