کدو هیبرید آردندو174 – انزا زادن

 

نام برند : انزا زادن

Brand : Enza Zaden

نام بذر و رقم : کدو خورشتی هیبرید آردندو 174

Variety : Squash Hybrid Ardendo 174 F1

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟