بادمجان والنتینا – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : بادمجان قلمی هیبرید والنتینا

Variety : Eggplant Hybrid Valentina F1

مبدأ بذر : کشور تایلند

Origin : Thailand

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟