گوجه‌فرنگی 6189 – نانهمز

 

نام برند : نانهمز

Brand : Nunhems

نام بذر و رقم :  گوجه فرنگی سانسید 6189

Variety : Tomato Hybrid Sunseed 6189 F1

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

 

بذر گوجه فرنگی سانسید 6189 محصول شرکت نانهمز در بسته بندی قوطی های 15000 عددی عرضه می‌گردد. از نظر ظاهری این بذر دارای یکنواختی در شکل و اندازه میوه نهایی و قرمز رنگ می باشد. گوجه فرنگی بدست آمده از این بذر سایز نسبتاً متوسط و تخم مرغی شکل بوده و تقریبا 130 گرم وزن هر میوه می باشد. این رقم بذر گوجه فرنگی جز ارقام میان رس با باردهی بالا و فصل مناسب برای کشت پاییز است زیرا در برابر گرما و سرمای ابتدای کشت مقاموت خوبی دارد.

بیماری هایی که بذر سانسید 6189 در برابر آن ها مقاوم است عبارت انداز :

در برابر بیماری هایی مانند فوزاریوم و ورتیسیلیوم و لکه برگی مقاومت خوبی دارد.

  • ویروس موزاییک گوجه فرنگی Tomato Mosaic Virus (TMV)
  • ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)
  • پژمردگی فوزاریومی Tomato Fusarium Wilt
  • پژمردگی ورتیسیلیوم  Verticillium Wilt

 

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟