پیازتگزاس‌ارلی‌گرانو – آتلانتیس

 

نام برند : آتلانتیس

Brand : Atlantis

نام بذر و رقم : پیاز تگزاس ارلی گرانو

Variety : Onion Texas Early Grano

مبدأ بذر : کشور آفریقای جنوبی

Origin : South Africa

مدل و رنگ : زرد روز کوتاه

Model & Color : Hybrid Short Day – Yellow

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟