ملون هیبرید آناناس – امرالد

 

نام برند : امرالد سیدز

Brand : Emerald Seeds

نام بذر و رقم :  ملون هیبرید آناناس

Variety : Melon Hybrid Ananas

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟