هویج سیرانو – ویلمورین

 

نام برند : ویلمورین

Brand : Vilmorin

نام بذر و رقم :  هویج هیبرید سیرانو اف1

Variety : Carrot Sirano F1

مبدأ بذر : کشور فرانسه

Origin : France

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟