هویج نانتس – آتلانتیس

 

نام برند : آتلانتیس

Brand : Atlantis

نام بذر و رقم :  هویج هیبرید نانتس اف1

Variety : Carrot Nantes F1

مبدأ بذر : کشور فرانسه

Origin : France

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟