هندوانه ماداگا – ویلمورین

 

نام برند :  ویلمورین

Brand : Vilmorin

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید ماداگا

Variety : Watermelon Hybrid Madaga F1

مبدأ بذر : کشور چین

Origin : China

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟