هندوانه چارلستون‌گری243 پاکتی

 

نام برند : ساکاتا

Brand : Sakata

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید چارلستون گری 243 ساکاتا (بسته بندی پاکتی)

Variety : Watermelon Hybrid Charleston Grey 243 F1

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟