بادمجان روناک – ویلمورین

 

نام برند : ویلمورین

Brand : Vilmorin

نام بذر و رقم : بادمجان قلمی هیبرید روناک اف1

Variety : Eggplant Hybrid Ronak F1

مبدأ بذر : کشور تایلند

Origin : Thailand

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟