کدو هیبرید اوتو – سینجنتا

 

نام برند : سینجنتا

Brand : Syngenta

نام بذر و رقم : کدو خورشتی هیبرید اوتو

Variety : Squash Hybrid Otto F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟