خیار پاکتی ویکتور - سیمینس

 

نام برند : سیمینس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  خیار هیبرید ویکتور بسته بندی پاکتی

Variety : Cucumber Hybrid Victor F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State - USA

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی

هر سوالی دارید از کارشناسان ما بپرسید