نام صنعتی : کود کلات آهن | Iron Chelate

درجه خلوص : %6

مزیت استفاده از کلات آهن:

قابلیت جذب و مصرف هم از طریق خاک (بصورت سرک همراه آب آبیاری، سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی) و هم از طریق برگ (محلول پاشی به نسبت یک در هزار)

تسریع ریشه زایی گیاهان و درختان

بالابردن تعداد پنجه های بوته ها

افزایش مقاومت گیاهان در برابر سرما

مقاومت به سرمازدگی بهاره و زمستانه

گسترش سطح برگ گیاهان

افزایش تشکیل میوه

کاهش ریزش میوه و گل

خاصیت Slow Release یا رهایش تدریجی این کود جهت استفاده بهینه گیاه از مواد مغذی

این کود در اسیدی‌ترین تا قلیایی ترین محیط ها و خاک ها (رساندن مواد مغذی موجود در کود به گیاه در هر نوع خاک) کاربرد دارد.

موجود بودن عناصر دیگری مانند گوگرد، روی و منگنز در کود کلات آهن جهت بهره وری بیشتر

کود کلاته آهن فاقد هورمون بوده و از این بابت مضر نمی باشد.

کود کلات آهن یکی از بهترین منابع برای تأمین آهن مورد نیاز گیاهان و جبران کمبود این عنصر غذایی در مزارع و باغات، بخصوص در باغات پسته می باشد.

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟