کمبود  آهن مخصوص به خاک های قلیایی و آهکی باعث میشود بین رگبرگ ها زرد شود . این علائم بخصوص در برگ های جوان و بافت های جدید زود تر بروز میکند . در غلات و سایر گیاهان باریک برگ کمبود آهن بصورت نوار های زرد رنگ ظاهر میگردد . مصرف این کود به صورت محلول پاشی از خصارت های ناشی از این کمبودها پیشگیری می نماید .  میزان مصرف متوسط این کود :.به صورت محلول پاشی ،300 سی سی در 100 لیتر آب  AMINO Acid Fe K2O N عنصـــر 3 5 6 10 درصد حجمی  آن میباشد.

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟