کلسیم و منیزیم کمتر بعنوان کود مصرف می شوند، زیرا کمبود آنها در بسیاری از خاکها (به استثنای خاکهای نواحی مرطوب) دیده نمی شود. خاکهای نواحی مرطوب اسیدی بوده و برای اصلاح آنها از کلسیم و منیزیم استفاده می شود. در خاکهای اسیدی مقدار زیادی کربنات کلسیم، کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم و یا سولفات کلسیم برای اصلاح خاکهای اسیدی مصرف می شود. درنتیجه کمبود احتمالی کلسیم و منیزیم نیز مرتفع می گردد. در صورتیکه تغییر pH خاکهای اسیدی مورد نظر نباشد و صرفاً تامین کلیسم مورد نیاز گیاه هدف باشد می توان از کودهای فسفره حاوی کلسیم استفاده نمود. برای رفع کمبود منیزیم از سولفات منیزیم و یا سولفات مضاعف منیزیم و پتاسیم استفاده می شود.

 کلسیم در شکل گیری دیواه های گیاهی موثر بوده و برای تشکیل دانه ها ضروری است .  مصرف کود کلسیم 22 سبب کاهش نقاط بافت مرده در برگ های جوان و کاهش لوله شدن برگ ها ، درمان بیماری لکه تلخ در سیب (لکه های قهوه ای طاهر شده بر روی پوست )،درمان بیماری های پوسیدگی گلگاه در گوجه فرهنگی فلفل و درمان لهیدگی در سیب و گلابی میشود . وجود عناصر ریز مغذی باعث بهبودی کمی و کیفی محصول میگردد . توصیه میشود از مخلوط کردناین سم باسایر انواع کود ها و آفت کش ها اجتناب گردد .  میزان مصرف متوسط این کود  : به صورت محلول پاشی ، 300 سی سی در 100 لیتر آب می باشد . 

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟