نهال سیب زرد

نهال سیب زرد لبنان:

نهال سیب زرد لبنان یکی از ارقام درخت سیب میباشد محصول این نهال پربازده میباشد و یکی ارقام خوب در بین درختان سیب است منشا اصلی آن کشور لبنان میباشد . میوه این نهال دارای اهمیت تجاری بوده . این درخت از نظر ظاهری زیبا وشکل هرس آن حالت تقریبا شلجمی دارد.

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟