نهال بادام

با توجه به شرایط آب و هوایی و  جنس خاک هر منطقه ارقام مختلفی را می توان پیشنهاد داد و اقدام به پرورش و تکثیر نمود به همبن منظور بادام دارای واریته های مختلفی می باشد که عبارتند از :

نهال بادام ربیع:

نهال بادام ربیع یکی از ارقام درختان بادام میباشد که در نهالستان بادام تولید میشود نهال بادام ربیع از نهال های پیوندی میباشد و منشا اصلی آن ایران شهر کرد میباشد میوه نهال ربیع دیرگل است و میوه آن نسبت به سایر درختان بادام زودتر شکوفه میدهد 

نهال بادام شاهرودی:

نهال بادام شاهرودی یکی از درختان بادام است که منشا اصلی آن کشور ایران میباشد بادام شاهرودی دیرگل است دارای مغزی ۳۵ الی ۴۰ درصد میباشد و در اکثر موارد مغز دوقلویی نهال بادام شاهرودی ۲۸ درصد میرسد پوستی نیمه سنگی دارد

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟