مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

هگزی تیازوکس کاوش (نیسورون)

 نام عمومی :Hexythiazox

فرمولاسیون:  EC10% هگزی تيازوكسOral LD50 > 5000 mg/kg

دوره کارنس : 14 روز

 

این آفتکش در بازار با نام تجاری نیسورون (Nissorun(EC10% وجود دارد. هگزاتيازوكس كنه كشي تماسي و گوارشي از گروه شيميايي ايزوتيازوليدين بوده كه بصورت مايع امولسيون شونده (EC10%) فرموله مي‌شود. حلاليت آن در آب  25 درجه سانتيگراد به ميزان 0/5 گرم در ليتر است.  در مقابل نور، هوا، گرما و در محيطهاي قليايي و اسيدي پايدار است. نيمه عمر (DT50) محلول آبي آن در مقابل نور خورشيد 16/7 روز(حدود 400 ساعت) است. سميت گوارشي و پوستي كمي براي انسان و جانوران خونگرم دارد ، هگزاتيازوكس براي كنه هاي شکارگر و حشرات مفيد بي خطر است.

نوع اثر هگزاتيازوكس:

 كنه كشي غير سيستميك است كه بصورت تماسي و گوارشي و با خاصيت نفوذي مناسب اثر مي‌كند. اين تركيب اثر كشندگي زيادي بر روی  تخم، لارو و پوره كنه ها دارد ولي اثر آن روی كنه هاي بالغ کمتر است، با اين وجود موجب عقيمي تخم كنه ها شده و كنه هاي ماده مسموم قادر به توليد تخمهاي زنده نيستند ولي زمانيكه جمعيت كنه هاي بالغ خيلي زياد باشد اين تركيب را ميتوان با يك كنه‌كش مؤثر(مثل فن پیروکسی میت و آبامکتین) روي كنه هاي بالغ مصرف نمود.

موارد مصرف :

هگزاتيازوكس براي كنترل تخم و لارو بسياري از كنه هاي آفت گیاهی خصوصاً كنه هاي جنسهاي Pananychus و Tetranychus روي درختان ميوه، سبزيجات و گياهان زراعي استفاده مي‌شود.

در كليه موارد مذكور 300-150 گرم ماده مؤثره در هكتار استفاده مي شود.افزودن 1/5-1 لیتر روغن سوپراویل کارایی عمل را افزایش خواهد داد. 

قابلیت اختلاط نیسورون:

 در دز توصيه شده روي گياه اثر سوء ندارد و با غالب حشره كشها، قارچكشها و روغنها قابل اختلاط است.

ردیفمحصولآفتمقدار مصرف
1ذرت ،سویا ،حبوبات،چغندر،سیب زمینیکنه های تار عنکبوتی طبق دستور کارشناس
2مرکباتکنه زرد شرقیطبق دستور کارشناس
3درختان میوه سردسیریکنه قرمز اروپایی( زمان مصرف اوایل تیر تا شهریور)طبق دستور کارشناس
4چایکنه قرمز پاکوتاهطبق دستور کارشناس
کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟