حشره کش تماسی و گوارشی و سیستمیک از گروه اگزایم کارابامات می باشد.

فرمولاسیون : لاروین ( 80% DF)

نحوه اثر تیودیکارب:

مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی حشرات هستند.

موارد مصرف سم حشره کش تیودیکارب در ایران :

کرم قوزه در پنبه (1 کیلو گرم در هکتار)، تریپس در پنبه ( 5 در هزار به روش ضد عفونی بذر) ، پروانه چوبخوار در پسته 1.5 در هزار))

از این سم به عنوان طعمه مسموم همراه با سبوس برنج یا گندم به نسبت 1به2 ،به صورت پلیت در اطراف طوقه ی گیاه برای مبارزه با کرم ریشه و ساقه بر مورد استفاده قرار می گیرد.

راهنمای مصرف سم حشره کش تیودیکارب

  • برای کرم قوزه پنبه محلول پاشی به مقدار 1 کیلو گرم در هکتار توصیه می شود.
  • برای پروانه چوبخوار پسته محلول پاشی به نسبت 1.5 در هزار توصیه می شود.
  • برای تریپس پنبه به روش ضد عفونی بذر پنبه، به نسبت 5 در هزار توصیه می شود.
  • این حشره کش قابلیت اختلاط با ترکیبات بسیار قلیایی و اسیدی را ندارد.
کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟