مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

حلزون کش متالدهاید

متالدهايد ۶%، بصورت پلت های کوچک استوانه ای ( طعمه آماده مصرف) تهیه و جهت مبارزه با حلزون های مرکبات،کرم های مفتولی، حلزون ها و رابهای توتون، سبزی و صیفی، جالیز و اشجار جنگلی و باغی بکار برده می شود.

حلزون ها از توانایی خارق العاده ای برای سازگاری با تغییر شرایط محیطی برخوردارند.

حلزون های بالغ تا ۵۰۰ تخم می گذارند. به طور معمول بسیاری از تخم ها و نوزادان در اثر خشک شدن بدن از بین می روند و این پدیده جمعیت را ثابت نگه می دارد. چنانچه شرایط آب و هوایی مساعد باشد و مرگ و میر اندک، جمعیت ممکن است تا حد زیادی افزایش یابد.

حلزون ها به صورت اختیاری روی دامنه وسیعی از گیاهان تغذیه می کنند و در طول دوران بلوغ از نر به ماده تغییر جنسیت می دهند. در شرایط آب و هوایی نامناسب فعالیت حلزون ها کاهش می یابد و در هنگام معتدل و مرطوب شدن هوا دوباره از سر گرفته می شود.

متالدهید را زیر درختان مرکبات ۲۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار و برای سبزی و صیفی و جالیز و اشجار جنگلی تا ۲۵-۲۰ کیلوگرم طعمه ۶درصد در هکتار بصورت دست پاش ( ۵گرم در هر متر مربع) و علیه کرم مفتولی، حلزون ها و رابهای توتون به میزان ۲۵-۲۰ کیلوگرم پیشنهاد می گردد. طعمه را بصورت کپه ای در هنگام غروب آفتاب و داشتن احتمال چند روز آفتابی قرار دهید.متالدهید در مجاورت رطوبت شکفته شده و در اثر تماس و خوراک باعث نابودی آفات می گردد.

 

احتیاطات:

هنگام مصرف سم از دستکش، چکمه و ماسک استفاده شود و در قسمتهای مرطوب ریخته شود. سم باید دور از دسترس اطفال و حیوانات اهلی و مواد غذایی در محل خشک و بدون رطوبت و مقفل نگهداری شود

علائم مسمومیت، کمکهای اولیه و پادزهر:

با علائم سر درد و سرگیجه و حالت تهوع ایجاد می گردد. مسموم را از محل آلوده خارج نمائید و تا قبل از رساندن به پزشک معالج محلولهای تهوع آور مثل آب نمک نیم گرم به مسموم بخورانید. پادزهر سولفات آتروپین میباشد که با نظر پزشک باید مصرف شود

 

روشهای زراعی:

1-مدفون کردن مواد گیاهی باعث کاهش مواد غذایی در دسترس حلزونها میشود و این امر به کاهش جمعیت آنها منجر میگردد.

2-شخم خاک موجب به سطح آوردن تخمها و خشکی آنها میگردد. علاوه بر این حرکت حلزونها بر روی خاک به سختی صورت میگیرد و کلوخها که یکی از پناهگاههای آنهاست که باید نابود شوند.

۳-آیش و تناوب: همانطور که اشاره گردید، برخی گیاهان مانند خیار، گوجه و کلزا مطلوبیت بیشتری برای حلزونها دارند، بنابراین در صورت خسارت این آفات، تناوب کشت با محصولاتی که مطلوبیت زیادی برای حلزونها ندارند، میتواند از جمعیت این جانوران بکاهد. 

4-تغییر زمان کشت: تغییر زمان بندی کاشت به نحوی که بذرها پیش از خسارت حلزونها و رابها دوره حساس جوانه زنی را پشت سر بگذارند، در واقع با این روش، همزمانی فعالیت زیاد جمعیت این جانوران با شروع جوانه زنی بذور به هم میخورد.

5-رعایت عمق مناسب کشت: کشت بذرها در عمق زیاد مانع دستیابی حلزونها به آنها میگردد. این روش به خصوص در مورد خاکهایی که از درصد رس بالایی برخوردارند و یا تهیه بستر کشت بذر دشوار است توصیه می گردد.

 

روش شیمیایی:

استفاده از طعمه های حلزون کش ، متالدهاید، متالانجی  و ترکیب سم سوین و یا دیپترکس با سبوس و شکر

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟