مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

عمومی:Clodinafop-propargyl

فرمولاسیون: EC8% کلودینافوپ- پروپارژيلOral LD50 = 1392-2271 mg/kg 

ماندگاری در خاک : 5 تا 20 روز

این علفکش در بازاربا نام تجاری تاپیک(Topik (EC8% و وجود دارد.کلودینافوپ پروپارژيل علفكشي سيستميك و انتخابي از گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونيك اسيدهاست و بصورت امولسيون (EC8%) فرموله مي‌شود. چون خاصيت ابقايي در خاك ندارد، بنابراين روي علفهاي هرزي كه پس از سمپاشي مي‌رويند بي اثر خواهد بود. نيمه عمر آن در دماي 25 درجه سانتيگراد و pH:7  حدود 64 ساعت است. در محيطهاي اسيدي نسبتاً پايدار(در دماي 50 درجه سانتيگراد) ولي در محيط قليايي هيدروليز مي‌شود. اين تركيب براي انسان و پستانداران سميت ضعيف دارد ولي براي ماهيان خطرناك است.

نحوه تاثیر :

کلودینافوپ پروپارژيل علف كش پس از رويشي (post-emergence) بوده كه در گياه هدف مانع بيوسنتز چربيها مي‌شود(ACCase)، علائم گياهسوزي- پس از جذب برگي بصورت سيستميك– در مدت يك الي سه هفته روي بافت مربستمي ظهور مي‌كند. همچنين پوسيدگي در گره ها و قسمتهاي روينده و كلروز (زرد شدن) برگهاي جوان قابل مشاهده است.

قابلیت اختلاط :

کلودینافوپ پروپارژيل به جز با گندم با ديگر گياهان نازكبرگ سازگاري ندارد. اين تركيب با علفكش توفوردي غيرقابل اختلاط ولي با قارچكشهاي غير قليايي و علفكشهاي گروه سولفونيل اوره قابل اختلاط است.

موارد مصرف :

کلودینافوپ پروپارژيل به منظور كنترل گراسهاي يكساله (نازكبرگ كش) مزارع گندم استفاده مي شود. اين تركيب بعد از 3 برگي شدن گندم و پس از سبز شدن علف هرز (حداكثر تا پايان پنجه زني آنها) بكار مي‌رود. از مصرف اين سم در مزا

ردیفعلف های هرزمقدار مصرفزمان مصرف
1نازکبرگ در مزارع گندم ، یولاف بهاره ، یولاف زمستانه، خونی علف چچم، دم روباهی کشیده، جودره،چاودار، بروموس0/6-0/8 لیتر در هکتاراز سه برگی شدن علفها حداکثر تا پایان پنجه زنی

رع جو بايد اجتناب نمود

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟