مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

هگزافلومورون

حشره كش سيستميك،نفوذی وگوارشی

 نام عمومی : کنسالت( Consult )

فرمولاسیون: EC10% هگزافلومورونسميت LD50 Oral Rat >5000mg/kg 

 

دوره کارنس :

درختان ميوه، مركبات و پسته=14 روز

گوجه فرنگی و فلفل= 3 روز

سبزيجات و سيب زمينی= 7 روز

 

هگزافلومورون حشره كش سيستميك،نفوذي وگوارشي از گروه بنزوئيل اوره است كه از سنتز كيتين جلوگيري مي كند.روي مراحل نابالغ حشرات مانند لاروها و پوره هاي سنين اوليه مؤثرتر است.

اين تركيب روی تمام مذاحل زيستی گونه های مختلف حشرات اثر دارد.

مكانيسم اثر:

حشره كش هگزافلومورون يك تركيب تخم كش و لاروكش است كه اثر لاروكشی آن از طريق گوارشی می باشد و تدريجا عمل می‌كند.

مهمترين و بارزترين عمل هگزافلومورون جلوگيری از پوست اندازی حشره در مراحل لاروی است. 

موارد مصرف :

لاروهايي كه تحت تاثير هگزافلومورون قرار می گيرند، پوست اندازی نكرده و تلف می شوند.

در اثر استفاده از اين تركيب، تغذيه لارو متوقف شده از تبديل لارو به شفيره و نهايتا حشره بالغ جلوگيری‌می گردد و در نتيجه ميزان خسارت كاهش می يابد.هگزافلومورون در كاهش جفتگيری و تخم ريزی حشرات بالغ موثر می باشد.

سازگاری و اختلاط :

هگزافلومورون برای پستانداران كم خطر بوده و روی حشرات مفيد تاثير بسيار اندكی دارد.هگزافلومورون روی بسياری از آفات به ويژه پروانه ها، سخت بالپوشان، دوبالان(مگسها) و جوربالان(هوموپترا) موثر بوده و به جز پسيل پسته، پسيل گلابی‌ و مگس سفيد، تاثير آن روی ساير حشرات مكنده محدود می‌باشد.

بررسی های آزمايشگاهی نشان داده است كه ماده موثر هگزافلومورون روی حشرات مفيد مثل زنبور تريكوگراما بی تاثير يا بی اثر می باشد.

استفاده از فرمولاسيونهای‌مخصوص:

حشره كش هگزافلومورون 100 امولسيون تنها فرمولاسيون موثر ماده هگزافلومورون برای‌كنترل آفت پسيل می باشد.

بعضی محصولات از جمله ارقام انگور، نسبت به فرمولاسيون مزبور اين تركيب حساس هستند.در اين صورت تنها از هگزافلومورون 100 با فرمولاسيون سوسپانسيون غليظ (اس.سی) می توان استفاده كرد.

هگزافلومورون اس.سی روی محصولاتی كه مورد آزمايش قرار گرفته هيچگونه سميت يا گياه سوزی نداشته است.

زمان و طرز مصرف:

سمپاشی با حشره كش هگزافلومورون بايد به موقع انجام شود تا فوايد چشمگير تاثيرات تخمكشی آن نمايان گردد.

بهترين زمان مناسب، موقع ظهور اولين تخمها می باشد. البته زمان مزبور به اوج تفريخ تخم ها در گونه های مختلف حشرات بستگی دارد.

هگزافلومورون روی لاروها به ويژه لاروهايی كه تازه از تخم بيرون آمده اند، تاثير بارزی دارد لذا سمپاشی اوليه و بموقع موجب كاهش خسارت وارده به محصول (در اثر تغديه آفت) می شود.

تكرار سمپاشی‌ها بايد با فواصل مناسب انجام شود تا مانع رشد مجدد حشره گردد.

در برنامه مديريت مبارزه تلفيقی (IPM) به منظور حذف يا كاهش مصرف حشره كشهایی با دامنه اثر وسيع، بهتر است حشره كش که هگزافلومورون را به تنهايی يكبار بعنوان اولين سم در آغاز فصل استفاده نمود.

تجربه نشان داده است كه در مقايسه با سمپاشيهای مكرر، استفاده از اين روش بسيار موثر می باشد.

برای مهار كردن آفات متعدد، در صورت لزوم، حشره كش هگزافلومورون را ميتوان در برنامه سمپاشی با سموم اختصاصی مثل كنه كش ها بصورت توام استفاده كرد.

ارزيابی‌حشره كش هگزافلومورون حداقل بايد 4 روز بعد از سمپاشی‌ باشد.

در هنگام ارزيابی بايد به لاروهايی كه زنده هستند ولی‌تغذيه نمی كنند هم توجه نمود.

ردیفمحصولآفتمقدار مصرف
1سیب و گلابیپسیل گلابی،مینوز،کرم سیب،پروانه جوانه خوار

75-100 سی سی در 100 لیتر آب 

25-50 سی سی در 100 لیتر آب

50-75 سی سی در 100 لیتر آب

100 سی سی در 100 لیتر آب

2مرکباتمینوز25-50 سی سی در 100 لیتر آب
3پستهپسیل پسته50-75 سی سی در 100 لیتر آب
4درختان جنگلیپروانه جوانه خوار30-40 سی سی در 100 لیتر آب
5کلمپروانه سفید کلم30-40 سی سی در 100 لیتر آب
6بادمجانمینوز، مگس خیار

50 سی سی در 100 لیتر آب

50-70 سی سی در 100 لیتر آب

7گوجه فرنگیکرم مفتولی و  هلیوتیس500 سی سی در هکتار
8سیب زمینیبید،سوسک کلرادو250-500 سی سی در هکتار
9پنبهبرگ خوار500 سی سی در هکتار
10ذرتکرم ساقه خوار500 سی سی در هکتار
11حبوباتهلیوتیس500 سی سی در هکتار
12گندمسوسک برگ خوار500 سی سی در هکتار
کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟