مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

 نام عمومی :EPTC

فرمولاسیون: EC82% EPTCOral LD50 ≥ 2000 mg/kg  

EPTC علف كش انتخابی‌بسيار موثری است كه موارد مصرف مختلفی داشته و تعداد قابل توجهی از علفهای‌هرز نازك برگ و پهن برگ را از بين می برد.

مصرف صحيح اراديكان كنترل خوبی از علفهای‌دائمی از جمله مرغ،اويارسلام،قياق،دم روباهي،چچم،تاج خروس،سلمه تره،كيسه كشيش،تاجريزي و …درمزارع لوبيا،نيشكر ذرت، توتون بكارميرود.

EPTC  دارای ديكلرميد مي باشد كه خاصيت علف كشي ندارد ولي EPTC راباذرت و تاحدودی نيشكر سازگارميسازد.

موارد عدم مصرف: 

در مزارعي كه ذرت جهت تكثير بذر كاشته مي گردد گاهي اوقات هيبريدهاي نسل اول به دليل ضعفهاي ژنتيكي به سموم علف كش حساس مي شوند در اينگونه مزارع قبل از به كار بردن EPTCدر سطح وسيع ، آنرا در سطح كوچكي مورد آزمايش قرار دهيد و نيز از مقاومت واريته مورد كشت به آن اطمينان كافي حاصل شود.

تذكر:

در زراعتهايي كه محصول به روش جوي پشته آبياري مي شود در هنگام ايجاد جويها بايد دقت كرد كه عمق فارو از حداكثر عمق اختلاط سم با خاك تجاوز نكند . چون در غير اينصورت خاك سمپاشي شده كف جويها برروي رديفها منتقل مي گردد اين امر باعث مي شود كه كف جويها عاري از سم شده و در نتيجه در عين حال كه علفهاي روي رديفها به دليل بالا رفتن غلظت سم در خاك پشته ها به خوبي كنترل شده اند كف جويها و قسمتي از پشته ها پوشيده از علفهاي هرز گردد . در صورتيكهEPTCدر شرايط معمولي كشت و برابر دستورات فني داده شده به كار رود هيچگونه خسارتي به محصول وارد نميسازد . اما اگر در دوره جوانه زدن بذر يا مراحل ابتدايي رشد گياه شرايط غير عادي مانند سرماي طولاني ،همراه با رطوبت زياد گرما و خشكي غير عادي هوا و حمله آفات و امراض و وجود برخي از حشره كشهاي سيستميك در خاك و وجود مقادير بيش از حد املاح و مواد قليايي در خاك و بالاخره عدم رعايت نكات فني در تهيه زمين وكاشت بذر و مصرف كود پيش آيد قدرت رويش جوانه اوليه كاهش مي يابد . مصرف EPTCتحت شرايط غير عادي فوق ممكن است باعث كم شدن اثر سم و يا وارد شدن خساراتي به محصول شود .

نكته:

EPTC را ميتوان در دو مرحله قبل از كشت و يا پس از سبز شدن گياه و همراه با آبياری بكار برد.

EPTC پس از مصرف در زمان مناسبی در خاك تجزيه شده و هيچگونه باقيمانده سمی در خاك بجا نميگذارد.

روش مصرف EPTC:

1)    مصرف در خاك قبل از كشت گياه اصلی :

در اين روش مقدار توصيه شده از علفكش EPTC قبل از كاشت گياه اصلی با خاك مخلوط می شود.برای حصول بهترين نتيجه نكات ذيل را رعايت كنيد:

سطح خاك نرم، يكنواخت و بدون كلوخه باشد.علفهای موجود در زمين در اين عمليات از بين می‌روند.

  1. سمپاشی با سمپاشهای تراكتوری‌ رديفی مجهز به نازلهای مخصوص پاشيدن علف كشها انجام می شود.(ميزان سمپاشی از همه نازلها بايد به يك اندازه باشد.)
  2. هيچ قسمت از مزرعه دوبار سمپاشی نشود.
  3. سرعت حركت و فشار سمپاش به هيچ وجه نبايستی تغيير كند.
  4. اختلاط سم با خاك بايستی بلافاصله پس از سمپاشی انجام گردد.
  5. مخلوط كردن سريع و يكنواخت علف كش تا عمق 5 الی 8 سانتيمتر اهميت فراوان دارد كه برای اينكار از ديسك سنگين كه تا عمق 10 الی 15 سانتيمتر و يا از روتيواتور كه تا عمق 5 الی 8 سانتيمتر تنظيم شده است ميتوان استفاده كرد.
  6. كاشت بذر بلافاصله پس از عمليات سمپاشی‌انجام و مزرعه فورا آبياری شود.(توليد شيارهای آبياری‌از يكنواختی سم در خاك می كاهد.)

2)    مصرف EPTC در آب آبياری:

EPTC را ميتوان در مزارع يونجه و شبدر ، چغندر قند (پس از تنك كردن) و باغات ميوه و مركبات همراه با آبياری بكار برد.

اين نحوه مصرف بخصوص برای‌ كنترل علفهای هرزی كه در اواسط تا اواخر فصل رشد در مزارع بوجود می آيند  شايان توجه است.

ردیفمحصولمقدار مصرف در هکتارزمان مصرف
1ذرت4-5 لیترقبل از کشت
2آفتابگردان ،لوبیا4-5 لیترقبل از کشت
3یونجه و شبدر4-5 لیترقبل از کشت
4یونجه و شبدر(مزرعه سبز شده)3-4 لیتردر آبیاری
5چغتدر قند3-4 لیترپس از تنک کردن در آب آبیاری
6سیب زمینی4-6 لیترقبل از کشت و مخلوط با خاک
کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟