مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

ترکیبات این محصول عبارت است از –یودوسولفورون متیل سدیم2.5 گرم درلیتر –مزوسولفورون متیل 7.5 گرم درلیتر – دیفلوفنیکان50گرم درلیتر و به اضافه ایمن کننده  مفن پیر دی اتیل 22.5 گرم  درلیترو فرمولاسیون سم هم OD   (روغن قابل انتشاردرآب) 6 درصد می باشد.

اتللو پس از سمپاشی جذب برگ علفهای هرز میشود.دیفلوفنکان علاوه بر اثر برگی از طریق خاک نیز تاثیر گذار می باشد.

طرز تاثیر یودو و مزوسولفورون جلوگیری از ساخت آنزیم استوهیدروکسی استیت (AHAS) است که این آنزیم  آمینو اسید ها را می سازد.نبود این آنزیم باعث مرگ علفهای هرز میگردد.

طرز تاثیر اتللو:

 مانع از ساخت آنزیم Phytoene dehydrogenase  میگردد که آنزیم اصلی تشکیل رنگدانه  کاروتینویدها  است.وایمن کننده دراتللو هم مانع خسارت و صدمه به گندم میگردد.

آزمايشات انجام شده در جهان و همچنين در استانهای مختلف کشور  محدوديتی جهت کشت دوم و يا 

تناوب در کشت نشان نداده اند.

دربحث مدیریت کنترل غلفهای هرز همواره مشکلاتی وجود دارد.که لازم است دراینجا مطرح شود بطور خلاصه.

عدم تاثیرعلفکش ها ممکن است دلايل متعددی داشته باشد:

 • نقص فنی در سمپاش
 • اشتباه درکار سمپاشی
 •  شرايط نا مناسب محيطی
 •  کيفيت پائين علفکش
 • ايجاد مقاومت در علف هرز 

ونحوه تاثیر علف کشها هم بحث مهمی است که با شناختن نقطه تاثیر میتوان مقاومت را مدیریت نمود.

طبقه بندی علف کشها بر مبنای نحوه عمل

1- باز دارنده های بیوسنتز اسید های چرب ( فوپ)

2- بازدارنده های ساخت اسید آمینه ( سولفونیل اوره)

3- بازدارنده های تقسیم سلولی( عمدتا از طریق خاک مصرف می شوند)

4-تنظیم کننده رشدکه سبب اختلال در رشد می شوند (مثل: علف کش های شبه اُُکسینی)

5- باز دارنده فتوسنتز( 4 گروه)

6- باز دارنده های رنگ دانه ( بیشتر به صورت پیش کاشت یا پیش رویشی بکار می روند)

7- علف کشهایی با مکانیزم عمل ناشناخته

عمل یک ایمن کننده در گیاه زراعی عمدتا“ براساس یک یا دو عامل ذیل است:

 کاهش جذب و انتقال علف کش در گیاه تداخل در محل عمل بیوشیمیایی علف کش

 افزایش تجزیه علف کش در گیاه زراعی می گردد

بنابراین ایمن کننده مثل یک کاتالیزور عمل می کند بویزه موجب افزایش  تجزیه مواد موثراتللو در گیاه اصلی می شود.

مزایای فرمولاسیون OD:

 • تعیین بهتر مقدار مصرف
 • تهیه محلول سم آسان تر
 • قابلیت اختلاط بهتر
 • تاثیر سریع و مطمئن
 • امکان مصرف آب کمتر
 • کاهش هدر رفتن مقدار محلول سم (غلطیدن و چکیدن)  از روی سطح برگ   بویژه در مناطق مرطوب و دارای شبنم

دز مصرفی اتللو:

این علفکش قادر است علفهای هرزغالب همچون چچم.فالاریس و یولاف و مهمترین پهن برگها از جمله پنیرک و خردل را به راحتی کنترل نماید.

میزان مصرف این علفکش درهکالر 1.6 لیتر می باشد.

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟