مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

حشره كش و كنه كش تماسی-گوارشی

 نام عمومی : PHOSALONE

فرمولاسیون  : EC35% فوزالن Oral LD50= 120mg/kg

دوره کارنس : 15 روز

 فوزالن حشره كش و كنه كش فسفره تماسی- گوارشی ‌با خاصيت نفوذی است كه دارای دامنه تاثير گسترده بر حشرات و كنه های مضر می باشد.

فوزالن به سرعت در بافتهای گياهی نفوذ كرده و در سطح گياه سريعا به مواد بی‌خطر تجزيه می شود.فوزالن بر پارازيتها ، شكاريها ، زنبورهای‌عسل ، حشرات گرده افشان و ديگر حشرات مفيد تاثيری نداشته و بی زيان بودن آن برای حشرات مفيد، فوزالن را در صدر سموم مناسب برای مبارزه تلفيقی‌قرار داده است.

مصرف فوزالن بوسيله كارشناسان مبارزات تلفيقی و سازمانهای تحقيقاتی‌ سراسر جهان و همچنين سازمانهای بين المللی‌از قبيل:

” سازمان بين المللی مبارزه بيولوژيك ” و ” سازمان اروپائی و مديترانه ای حفظ نباتات” توصيه می شود.

فوزالن همچنين كنه های مقاوم به سموم ارگانو فسفره را نابود ميكند.

برتری های فوزالن:

  •   سميت ناچيز بر پستانداران و محيط زيست
  •  تجزيه سريع به مواد بی خطر و غير سمی در خاك و آب با نيمه عمری‌حدود چند روز
  •   نداشتن تاثير زيانبار روی گونه های مختلف حشرات مفيد و كنه های شكاری
  •  فوزالن هيچگونه خطری‌برای زنبور عسل و ديگر حشرات مفيد گرده افشان در دوران گل دهی گياهان ندارد.
  •  تكرار و مصرف مداوم فوزالن در مبارزه با آفات، سبب طغيان كنه ها نميشود. 

فوزالن با دامنه تاثير گسترده روی بيشتر آفات نباتی مانند:

   پروانه ها (بال پولك داران)

فوزالن روی لارو بيشتر پروانه ها تاثير عالی دارد.فوزالن كرم سيب، كرم آلو، لارو برگخواران، خوشه خواران مو ، كرم خاردار پنبه، كرم برگخوار پنبه، كارادينای چغندر ، كرم غوزه، لارو و اكثر لارو پروانه های سبزيجات را  نابود می كند.

   سخت بالپوشان ( سوسك ها)

فوزالن بر سر خرطومی چغندر، سرخرطومی يونجه و سرخرطومی شبدر تاثيری قاطع داشته و از آنروز كه روی پارازيتها و شكاريها هيچگونه تاثير زيانبخشی ندارد، مصرف آن در يونجه زارها و در مبارزه تلفيقی توصيه ميشود.فوزالن از سمومی است كه عليه سوسك كلرادو تاثيری عالی داشته و بعلت بی زيان بودن روی زنبور عسل و دشمنان طبيعی سوسك كلرادو  از سموم موثر در مبارزه با اين آفت محسوب می شود.

  جوربالان

فوزالن شته ها را كنترل كرده و قويترين حشره كش برای‌آفات پسته شناخته شده است.تاثير فوزالن روی پسيل و زنجره، تريپس و شته پسته فوق العاده است.فوزالن همچنين پسيل گلابی را كنترل كرده و بيشتر شپشك ها مانند مانند شپشك سان ژوزه، شپشك آرد آلو مزارع چای‌، شپشك سياه زيتون و شپشكهای واوی سيب را نابود می‌كند.فوزالن تريپس يونجه توتون، پنبه، سبزی و گياهان زينتی را بخوبی كنترل می كند.

 دوبالان

فوزالن انواع دوبالان مانند مگس گيلاس، مگس چغندر،‌مگس خربزه و مگس پياز را نابود می كند.

   زنبورها

فوزالن گونه های زنبور گوجه و گلابی را كاملا از بين می برد.

   كنه ها

از مدتها قبل مقاومت كنه ها در برابر حشره های فسفره افزايش يافته است، اما فوزالن بعلت اثر تماسی نفوذی و همچنين حفظ دشمنان طبيعی كنه ها، كنه های مقاوم به سموم فسفره را بخوبی كنترل می‌كند و از اينرو در برخی كشورها بعنوان يك كنه كش اختصاصی نيز مصرف می شود.

اختلاط پذيری

فوزالن با بيشتر حشره كشها و قارچ كشها بجز سموم قليايی قابل اختلاط بوده و هيچگونه اثر سوء و گياه سوزی بوجود نمی‌آورد.

شرایط نگهداری:

این سم را در بسته بندی اصلی، همراه برچسب، در مکانهای خشک، خنک، دور از تابش مستقیم آفتاب، با تهویه مناسب، دور از مواد غذایی، نوشیدنی و علوفه دام نگهداری نمایید.

احتیاطات لازم:

این سم را در بسته بندی اصلی و در هر مکان خشک و خنک نگهدارید.همچنین آنرا دور از دسترس کودکان و مواد خوراکی قرار دهید. به هنگام سمپاشی از وسائل استحفاظی لازم استفاده نمائید. از تماس با پوست، چشم و لباس جلوگیری نمایید و در صورت تماس تصادفی با مقدار زیاد آب شستشو داده و توصیه های پزشکی را بکار برید. ضمنا در طول سمپاشی از خوردن ، آشامیدن و کشیدن سیگار خودداری نمایید. پس از مصرف ظرف خالی سم را سه بار شستشو داده و پس از سوراخ نمودن ظرف آن را در محلی دور از آبهای جاری مدفون نمائید. این سم برای آبزیان خطرناک می باشد، از آلوده نمودن آبهای جاری و زیرزمینی خودداری گردد. حمل و نقل این مواد باید طبق مقررات بین المللی مواد خطرناک صورت پذیرد.

علائم مسمومیت :

سردرد ، سرگیجه، دل پیچه، دل درد، حالت تهوع، تنگ شدن مردمک چشم و اختلالات تنفسی

معالجه مسموم :

 پادزهر: سولفات دو آتروپين كه بايد تحت نظر پزشك مصرف شود.

ردیفمحصولآفتمقدار مصرف
 1درختان میوهکرم سیب ،شته ،پسیل گلابی ،مگس گیلاس ،شپشک سان ژوزه150-200 سی سی در 100 لیتر آب
 2درخت موشته،زنجره،کنه ،خوشه خوار مو150-200 سی سی در 100 لیتر آب
 3پستهزنجره پسته ،پسیل پسته150-200 سی سی در 100 لیتر آب
 4چغندر قندکارادرینا،شته ،مگس چغندر،سر خرطومی1/5-2لیتر در هکتار 
 5سیب زمینیسوسک کلرادو ،شته ،زنجره2 لیتر در هکتار
 6یونجهسرخرطومی  یونجه ، شته2 لیتر در هکتار
 7چای شپشک آرد آلو ،کنه150-200 سی سی در 100 لیتر آب
 8توتونشپشک زنجره،تریپس1/5-2 لیتر در هکتار
 9زیتونشپشک سیاه، پسیل200 سی سی در 100 لیتر آب
 10گیاهان روغنیشته ،تریپس،کرم های برگ خوار2/5-3 لیتر در هکتار
 11صیفی و سبزیجاتمگس خربزه،شته ،تریپس1/5-2 لیتر در هکتار
 12پنبهشته ،تریپس،کرم خواردار2/5-3/5 لیتر در هکتار
کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟