گل‌کلم استدی – سینجنتا

 

نام برند : سینجنتا

Brand : Syngenta

نام بذر و رقم : گل کلم هیبرید استدی اف1

Variety : Cauliflower Hybrid Steady F1

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟