کلم بروکلی کاولا – سه حلقه

 

نام برند : سه حلقه جنتیکس اینترنشنال

Brand :  Genetics International (Triple Circle)

نام بذر و رقم :  کلم بروکلی کاولا هیبرید اف1  

Variety : Cavola Broccoli – Broculi Hybrid F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟