پیاز وایت گرانو – آتلانتیس

 

نام برند : آتلانتیس

Brand : Atlantis

نام بذر و رقم : پیاز وایت گرانو

Variety : Onion White Grano

مبدأ بذر : کشور آفریقای جنوبی

Origin : South Africa

مدل و رنگ : سفید – روز کوتاه

Model & Color :  Short Day – White

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟