هندوانه گالاتا – سینجنتا

 

نام برند :  سینجنتا

Brand : Syngenta

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید گالاتا

Variety :  Watermelon Hybrid Galata F1

مبدأ بذر : کشور چین

Origin : China

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟