ذرت شیرین آمیلا – پوپ

 

نام برند : پوپ ورایند سید

Brand : POP Vriend Seeds

نام بذر و رقم :  ذرت شیرین هیبرید آمیلا

Variety : Sweet Corn Hybrid Amyla

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟