مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

خیار بیت آلفا – روزن سید

 

نام برند : روزن سید

Brand : Rossen Seeds

نام بذر و رقم :  خیار بیت آلفا

Variety : Cucumber Beit Alpha

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟