گل‌کلم سیلوبلانکو – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : گل کلم هیبرید سیلو بلانکو (بسته بندی پاکتی)

Variety : Cauliflower Hybrid Cielo Blanco

مبدأ بذر : کشور شیلی

Origin : Chile

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟