خیار سوپر گرین – آتلانتیس

 

نام برند : آتلانتیس سید

Brand : Atlantis Seeds

نام بذر و رقم :  خیار هیبرید سوپر گرین

Variety : Cucumber Hybrid Super Green

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟